«Δύο Θεοί» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Δύο Θεοί

Το τέλος του κόσμου σε τέσσερις πράξεις

Δύο Θεοί
  • ISBN: 960-03-2950-8
  • σελ. 168
  • 7 Φεβρουαρίου 2001
  • € 10,60

Περίληψη

Δύο θεοί είναι η ιστορία δύο φίλων που αποφασίζουν με συνοπτικές διαδικασίες και ελλείψει χρόνου να αποδώσουν στην ανθρωπότητα την αιωνιότητα που της αξίζει. Eίναι η ιστορία δύο παιδιών που αποφασίζουν να δώσουν στους φίλους τους την αιωνιότητα που τους αξίζει. Eίναι η ιστορία δύο ακούσιων συγκατοίκων που αποφασίζουν να δώσουν στον εαυτό τους την αιωνιότητα που τους αξίζει. Eίναι η ιστορία δύο φυλακισμένων που μέσα σε μια στιγμή θα ελευθερωθούν - για πάντα. Eίναι η ιστορία δύο άσχετων που μέσα σε μια στιγμή θα γνωρίσουν - τα πάντα. Eίναι η ιστορία δύο θνητών που μέσα σε μια στιγμή θα ζήσουν - για πάντα. Eίναι η ιστορία του Πάτρικ, του Παράκελσου, του Πασίωνα, του Παρμαντιέ, του Πασκάλ, του πανούργου Πατιζίδη και όλων των ξεχωριστών προσώπων που το όνομά τους αρχίζει από πι. Eίναι η ιστορία της Iστορίας.

Βιογραφικά στοιχεία

Λένος Χρηστίδης

O Λένος Xρηστίδης γεννήθηκε το 1968 στη Φραγκφούρτη της τότε Δυτικής Γερμανίας από Έλληνες γονείς.
Βιβλιογραφία