«Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο
ebook
  • ISBN: 978-960-03-5729-5
  • epub logoePUB
  • σελ. 224
  • 28 Μαΐου 2014
  • € 9,90

Περίληψη

Η έκδοση αυτή είναι προϊόν έρευνας και ενασχόλησης πολλών δεκαετιών με τον βίο και το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, που απέφερε, πέρα από την ταξινόμηση του προσωπικού αρχείου του, πέντε αυτοτελή βιβλία και σωρεία άρθρων και επιμέρους συμβολών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ασχολήθηκε πρώτος συστηματικά, παρήγαγε συγγραφικό έργο αξιοσημείωτο, σε όγκο και σε ποιότητα, και συνέβαλε στη μακροπρόθεσμη επιστημονική καθιέρωση του εξέχοντος Έλληνα πολιτικού.

Το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου περιέχει δεκατρείς μελέτες για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του. Καλύπτει διαχρονικά την πολιτική δράση του από τα πρώτα χρόνια της πολιτείας του στην Κρήτη έως την ύστερη περίοδο της ζωής του, στη δεκαετία του 1930. Και τη φορά αυτή, οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις είναι δομημένες πάνω σε διασταυρωμένη και απροκατάληπτη μελέτη των πηγών, δημοσιευμένων και αδημοσίευτων. Ακολουθούνται με συνέπεια κανόνες που αποσπούν τα ιστορικά δρώμενα από τις σύγχρονες εξελίξεις και προτάσσουν, χωρίς μονομέρειες και αποκλεισμούς αμέθοδους, την κατανόηση προσώπων και γεγονότων υπό τις τότε περιστάσεις.

Βιογραφικά στοιχεία

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος το 2010.

Είναι ιδρυτής και, έκτοτε, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», επίτιμος διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), του οποίου διετέλεσε διευθυντής από το 1981 έως το 1990, και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Πρόσφατα, εξάλλου, έχει επιλεγεί ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών (Ιστορία-Αρχαιολογία), Στρασβούργου και Παρισίων (Πολιτικές Επιστήμες-Διεθνείς Σχέσεις) και υπήρξε καθηγητής Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 αυτοτελείς μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικά έργα που αναφέρονται στη νεώτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Πρόσφατες εκδόσεις: Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1981, 2 τόμ. (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2001)· Το καθεστώς των νησίδων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μαρτυρία των πηγών (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2002)· Χαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944. Η αόρατη στρατιά στο απόσπασμα (Πατάκης, 2003)· Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, Γεγονότα και Κείμενα (επιμέλεια, επανέκδ. Η Καθημερινή 2005)· Η γένεση της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2006)· Προμαχώντας στο Μεσολόγγι (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2007)· Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στην Μ. Ασία (Ίκαρος, 2009)· Κατακτώντας την ανεξαρτησία (Πατάκης, 2010)· Καραμανλής, 1907-1998. Μια πολιτική βιογραφία (Ίκαρος, 2011)· The Dodecanesian Question during the Second World War: Greece, Turkey and the Allies (Aκαδημία Αθηνών, 2012).
Βιβλιογραφία