Αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων | Εκδόσεις ΚαστανιώτηΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ

ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

Συγγραφείς

Βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που συνθέτουν το πορτραίτο των σημαντικότερων εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Οι Έλληνες αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο καταξιωμένους και βραβευμένους συγγραφείς, αλλά και νέους δημιουργούς που έχουν κάτι σημαντικό να πουν — και το λένε με τον καλύτερο τρόπο.

Νίκος Ηλιάδης

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Σωτήρης Ηλιάδης

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Γιώργος Ηλιόπουλος

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Μελίνα Ηλιοπούλου

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Δέσποινα Ηρακλέους

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Σιμώνη Ησαΐα

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Δημήτρης Ησαΐας

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:

Έκναθ Ησγουάραν

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν: